Kan ik een goedgekeurde factuur crediteren?

Ja, je kan een goedgekeurde factuur gedeeltelijk of helemaal crediteren. Als je de factuur al naar de klant hebt verstuurd moet je niet vergeten een creditnota na te sturen, hetgeen je kunt doen bij het goedkeuren van de creditnota.

Let op! Creditering kan alleen in de webapplicatie.

Bovenaan de factuur staat de procesbalk. Klik op Factuur en kies vervolgens Factuur crediteren. Bevestig door op Ok te klikken in het venster dat geopend wordt. Je hebt nu de mogelijkheid de creditnota aan te passen, zodat de hele factuur of alleen een gedeelte daarvan gecrediteerd wordt. Je keurt de creditnota goed door op Creditnota goedkeuren te klikken onder Acties, aan de rechterkant van het scherm. Een nieuw venstertje wordt nu geopend waar je de mogelijkheid geboden wordt een e-mail met de creditnota als bijlage naar de klant te sturen. Controleer of je tevreden bent met de ingevoerde gegevens en maak eventueel de laatste wijzigingen voor je de creditnota naar de klant verstuurd.

Werk ze!