Wat is de “poel” en hoe zie ik het verschil?

Wat is de poel?

Als een order in de poel ligt, betekent dit dat er nog geen medewerkers aan de order zijn gekoppeld (afgezien van de verantwoordelijke). Poelklussen kunt u zien als “vrije” klussen die door medewerkers kunnen worden opgepakt.

Men kan het werk zo structureren dat uw medewerkers op eigen initiatief  klussen kunnen kiezen en uitvoeren. Dit geeft medewerkers de kans zelf hun tijd te plannen terwijl ze op pad zijn.

Als ze klaar zijn met een klus, kunnen medewerkers zelf een nieuwe klus uit de poel plukken. Het kan ook worden gezien als een soort “heads-up” voor de leiding, dat er nog niet is besloten wie de klus moet uitvoeren.

Zo vindt u poelklussen:

Onder het tabblad  “Overzicht” kan men alle poelklussen vinden, inclusief offertes en soortgelijke. Als u klikt op het “Medewerker” kopje, wordt er gesorteerd op medewerker, Poel klussen worden bovenaan gewezen. Op deze manier kan men gemakkelijk zien welke orders nog niet zijn toegewezen aan een medewerker.

 

Onder het tabblad “Mijn plan”, heeft het menu twee tabbladen “Mijn plan” en “Poel”. De eerstgenoemde geeft uitsluitend klussen weer, waar u als medewerker aan toegewezen bent. Het “Poel” tabblad geeft alle klussen weer, waar nog geen medewerker aan toegewezen is. Poel klussen zijn bovendien blauw. Het tabblad geeft alleen orders weer in de uitvoeringsfase, dus geen conceptorders, offertes of afgeronde orders.

 

 

Een soortgelijke functie bestaat ook in de app. Ook hier kunnen medewerkers bij “Mijn plan ” onderscheid maken tussen orders die aan hun zijn toegewezen of in de poel liggen en dus “vrij” zijn.