Wat kunt u zien onder Planning?

Krijg een goed overzicht over de tijd van alle medewerkers, geplande en uitgevoerde klussen met “Planning”.

Voor u bezig gaat met “Planning”, is het verstandig eerst:

 Wat toont de taakbalk onder “Planning”?

Bovenaan ziet u de taakbalk:

Hier volgt een beschrijving van de items op de taakbalk van links naar rechts:

  • De pijlen worden gebruikt om terug of vooruit in de tijd te gaan. Als de agenda bijvoorbeeld een week toont kunt u met de pijlen een week voor- / achteruit gaan.
  • Datumkiezer, hier kunt u de begindatum aangeven voor wat getoond moet worden.
  • Aantal dagen getoond per keer.
  • Of dagen worden getoond per 24 uur, of als werkdag.
  • Als “Werkdag” is gekozen, kunt u het start- en eindtijdstip voor de dag aangeven.
  • Als uw bedrijf afdelingen heeft aangemaakt kunt u tussen deze kiezen en dus werknemers per afdeling tonen.

Agenda onder ‘Planning’

In de agenda heeft u mogelijkheid tijd voor een medewerker te plannen, afhankelijk van hun toegankelijkheid, om aan een bepaalde klus te werken. U kunt de tijd van een medewerker koppelen aan een specifiek klustype en/of een klus.

U reserveert een bepaald tijdvak door in de agenda te klikken op het tijdstip naast de medewerker die de klus moet gaan uitvoeren. U kunt een langer tijdsvak maken door te klikken op het starttijdstip en te slepen naar het eindtijdstip.

Zodra u een tijdstip heeft gekozen in de agenda opent een nieuw venster, waar u gegevens over de klus kunt aangeven. Zo kan de medewerker in kwestie, in zijn/haar eigen agenda gemakkelijk zien, wat voor werk hij/zij voor is geboekt op het aangegeven tijdstip.

De toegankelijkheid van een medewerker aanpassen

Het is ook mogelijk de toegankelijkheid van een medewerker aan te passen, door bijvoorbeeld vakantie of afwezigheid aan te geven. Dit doet u op dezelfde manier als waarop u tijd reserveert voor een klus, door in de agenda te klikken op de gewenste dag en tijdstip, bij de medewerker van wie de toegankelijkheid moet worden aangepast.

U kunt de registraties eenvoudig verplaatsen door erop te klikken en deze naar de gewenste plaats te slepen.

Verplaatsen, verwijderen of registraties kopiëren onder “Planning”

Onder “Planning” kunt u meerdere registraties verplaatsen, verwijderen of kopiëren in één keer. Dit kan op twee manieren worden gedaan:

Registraties verslepen

U kunt registraties op de volgende twee manieren verslepen:

a. Selecteer de registraties door op de CTRL-toets te drukken en vervolgens op één of meerdere registraties te klikken. Als u de gewenste registraties heeft geselecteerd, kunt u deze verplaatsen door op de selectie te klikken en deze naar de gewenste plaats te slepen.

selectOne.PNG

b. U kunt ook op de CTRL-toets drukken en een lus rond de registraties slepen. Als u de gewenste registraties heeft geselecteerd, kunt u deze verplaatsen door op de selectie te klikken en deze naar de gewenste plaats te slepen.

selectMultiple.PNG

Registraties kopiëren

U kunt ook één of meerdere registraties kopiëren door op de CTRL-toets te drukken en deze aan te klikken, en terwijl u deze toets nog steeds vasthoudt, deze naar de plaatst slepen waar deze naartoe gekopieerd moeten worden:

Copy.PNG

LET OP! Het is van belang dat u zich er bewust van bent dat als u registraties verplaatst of kopieert die al op een werkblad staan, dan word de medewerker waartoe verplaatst/gekopieerd word ook worden gekoppeld aan het werkblad.

Registraties verwijderen

Als u gekozen registraties wilt verwijderen kunt u op de Delete-toets drukken.

We hebben nu de belangrijkste functies binnen “Planning” behandeld. Nu kunt u aan de slag met effectief plannen!