Vacatures

Bij Minuba hechten wij waarde aan blije medewerkers. Dit gaat het best in een dialoog gebaseerd, creatief milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste ideeën en oplossingen ontstaan op basis van samenwerking en kennisdeling. Bij Minuba hebben we een platte structuur en is het traject van idee naar handeling kort.

Minuba is een dynamisch bedrijf dat zich blijft doorontwikkelen. Wij verwachten dat onze medewerkers hier een bijdrage aan leveren. Bij Minuba zijn wij een team, dat zich samen ontwikkelt en dat samen het meeste weet. Het team bepaalt de richting bij de ontwikkeling van het bedrijf. We hebben ruimte voor iedereen, dus bij Minuba vind je zowel de ervaren jongens als de jonge spruiten.