5 tips om de liquiditeit van je bedrijf te vergroten

En lommeregner og en skydelærke på et bord

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit beschrijft de verhouding tussen de vlottende activa (bezittingen) en kortlopende schulden.

Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf zijn activa snel kan omzetten in geld. Het gaat erom hoe gemakkelijk een bedrijf aan geld kan komen wanneer het dat nodig heeft. Een zeer liquide bedrijf heeft een grote hoeveelheid activa die snel in geld kunnen worden omgezet. Dit betekent dat het bedrijf de financiële middelen heeft om zijn rekeningen te betalen en aan andere financiële verplichtingen te voldoen als die zich voordoen.

Liquiditeit – wat je als ondernemer moet weten

Er zijn bedrijven te vinden die goede financiële resultaten boeken, maar (toch) gedwongen zijn om te sluiten. Hoe is dit mogelijk? Wat kan de oorzaak hiervan zijn?

De problematiek is dat bedrijven bij banken en elders geld kunnen lenen als ze goede jaarrekeningen kunnen laten zien. Waar het echt om gaat is of diezelfde bedrijven hun aflossingen kunnen betalen, met andere woorden, of ze hun leningen kunnen betalen.

Bedrijven sluiten niet (alleen) vanwege een negatief resultaat, maar ook als een bedrijf zijn rekeningen niet kan betalen. Met andere woorden, omdat het bedrijf in kwestie niet over de liquide middelen beschikte om de ontvangen facturen te betalen. Het bedrijf heeft dan een slechte liquiditeit.

Gelukkig zijn er ook zaken waar je veel meer controle over hebt, zoals facturatie vooraf, deelfacturatie van projecten, het afronden van je opdrachten en de eindfacturatie van (alle) opdrachten.

Laten we eens nader bekijken hoe je je liquiditeit kunt verbeteren, zodat je je rekeningen kunt betalen.

Hoe bereken je de liquiditeit van je bedrijf?

De liquiditeitsratio geeft aan hoe goed een bedrijf zijn rekeningen kan betalen met het geld dat het in kas heeft.

De liquiditeitsratio is een maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Je berekent het door de middelen die het bedrijf nu beschikbaar heeft te vergelijken met de rekeningen die het momenteel moet betalen.

Liquiditeitsratio = vlottende activa x 100 / vlottende passiva.

 • Om de liquiditeitsratio te berekenen, moet je eerst nagaan hoeveel geld de onderneming op dit moment beschikbaar heeft (vlottende activa). Vervolgens moet je te weten komen hoeveel geld het bedrijf nu schuldig is (kortlopende schuld).
 • Als je beide cijfers hebt, kun je de liquiditeitsratio berekenen. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter de financiële gezondheid van de onderneming.

Tips om liquiditeitsproblemen op te lossen

Hoe ziet je gebruikelijke factureringsproces er op dit moment uit? Factureer je vooraf? Hoe snel verstuur je facturen als het werk af is? Met andere woorden, je moet overwegen: 1) Hoe snel je moet betalen voor arbeid en materialen enz. en 2) Hoe snel (lees: hoe goed) je bent in het versturen van facturen en het binnenhalen van het geld in je bedrijf.

Zoals je ziet, moet je er altijd voor zorgen dat je je geld op tijd binnen hebt – voordat je het zelf nodig hebt.

Verkort zo nodig de betalingstermijn, zodat je het geld sneller ‘in de kassa’ krijgt. Bedenk dat ambachtelijke bedrijven vaak op tweewekelijkse basis arbeidskosten maken, maar pas na ‘einde maand + 30 dagen’ hun facturen betaald krijgen. Dit kan een echte cash drain worden voor een bedrijf – en dan is er echt geen goede reden voor jou en je bedrijf om voor bank te spelen voor je klanten, toch?

Digitaal casemanagement kan je helpen om taakbeheer, facturering en follow-up gemakkelijker en duidelijker te maken. Verder zijn er mogelijkheden om als ondernemer financiering van je facturen aan je klanten aan te bieden, zoals ‘Service Finance’.

Zo maak je een eenvoudige liquiditeitsbegroting:

Volg deze stappen om een eenvoudige liquiditeitsbegroting te maken:

 1. Verzamel informatie over de huidige kaspositie van het bedrijf en over activa die snel in geld kunnen worden omgezet.
 2. Verzamel informatie over de verwachte kaspositie en kasuitgaven van het bedrijf in de toekomst.
 3. Verwachte kastegoeden en kasuitgaven over een bepaalde periode (meestal in maanden).
 4. Vergelijk de verwachte kastegoeden met de te verwachten kasuitgaven voor elke maand. Als de verwachte kastegoeden lager zijn dan de te verwachten kasuitgaven, betekent dit dat het bedrijf zijn liquiditeit moet vergroten.
 5. Pas de begroting zo nodig aan door de inkomsten te verhogen of de uitgaven te verlagen.
 6. Controleer en actualiseer de liquiditeitsbegroting regelmatig om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoende liquiditeit heeft om zijn rekeningen te kunnen betalen.

5 tips bij liquiditeitsproblemen

Hier zijn 5 snelle tips om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

 • Factureer klanten (deels) vooraf
 • Factureer in de loop van een project
 • Verkort je betalingstermijnen, bijvoorbeeld naar ‘8 dagen’.
 • Stel een liquiditeitsbegroting op (vraag eventueel je boekhouder of accountant)
 • Bied je klanten financiering van je factuur aan

Als je je rekeningen en belastingen kunt betalen is het risico dat je je bedrijf moet sluiten veel kleiner.

Als je je cash flow onder controle hebt, heb je een beter idee van welke investeringen, personeelswerving en algemene plannen je kunt maken voor je bedrijf.

Veel plezier bij het werk!

Deel de inhoud