Ordermanagement, tijdregistratie en het belang van gegevens

Person der sidder med en lommeregner og regner på en faktura

Haal het meeste uit je ordermanagementsysteem met betrouwbare gegevens

Veel vakbedrijven gebruiken systemen voor ordermanagement, tijdregistratie, facturatie en andere taken. Het is echter belangrijk om er rekening mee te houden dat de kwaliteit van de in de systemen verzamelde gegevens kan variëren. Dit is bijvoorbeeld heel belangrijk bij de beoordeling van het bedrijf, want veel beslissingen worden genomen op basis van de gegevens van de systemen.

Controleer je stamgegevens voor betrouwbare beslissingen

Om ervoor te zorgen dat de basis voor je beslissingen betrouwbaar is, kun je beginnen met het herzien van de “stamgegevens” in je systemen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar loontarieven, sociale premies, vakantiedagen, pensioenen, enz. Zelfs kleine afwijkingen, zoals lonen, kunnen grote gevolgen hebben wanneer het bedrijf wordt beoordeeld. Een fout van bijvoorbeeld 2 € per werknemer in een bedrijf met 20.000 uur per jaar heeft namelijk een effect van 40.000 €. Met andere woorden, men zal denken dat je ongeveer 40.000 € meer verdient dan in werkelijkheid, als het salaris in het systeem 2 € te laag is ingesteld.

 

Houd je contributiemarge in de gaten als je kosten veranderen

Het is ook belangrijk om je doel voor de contributiemarge per uur bij te houden, omdat veranderingen in overheadkosten, personeelsbestand, lonen en andere factoren de contributiemarge kunnen beïnvloeden. Als de contributiemarge verandert, moeten ook je offertes en nacalculaties worden aangepast, zodat je toch je gewenste contributiemarge kunt halen.

Contributiemarge gebruiken om lopend werk te berekenen

Tenslotte is het ook van belang het lopende werk te berekenen op basis van de contributiemarge per uur. Dit maakt het mogelijk de rentabiliteit van het uitgevoerde werk te berekenen aan de hand van de verwachte contributiemarge per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat op een order is geregistreerd. Met een goede basis voor besluitvorming in je organisatie is de kans veel groter dat je de juiste beslissingen neemt.

Deel de inhoud