Herinner je de nacalculaties?

En lommeregner og en kuglepen på et bord

Het achteraf berekenen van je opdrachten biedt een unieke gelegenheid om te zien wat je de volgende keer beter kunt doen. Je kunt de lessen van de vorige opdrachten gebruiken om je bedrijf beter te sturen.

Wat is een nacalculatie?

Nacalculatie is een berekening die wordt uitgevoerd na de uitvoering van een opdracht.
Gewoonlijk wordt het gebruikt om het exacte resultaat of de reikwijdte van een opdracht vast te stellen. Het kan een financieel overzicht zijn of een evaluatie van een proces of een activiteit.

Met de nacalculatie kun je de werkelijke prijs, omzet, efficiëntie of andere kerncijfers vergelijken met de oorspronkelijke plannen of verwachtingen.

Wanneer moet je een nacalculatie uitvoeren?

Het is verstandig om een regel vast te stellen voor wanneer een opdracht moet worden nagecalculeerd. Je moet bijvoorbeeld alle opdrachten die 1% of meer uitmaken van het totale jaarlijkse aantal gewerkte uren in je organisatie nacalculeren.

Voorbeeld: Als je bedrijf 10.000 uur per jaar beschikbaar heeft, worden alle opdrachten van meer dan 100 uur nagecalculeerd.

Met andere woorden, je moet een niveau bepalen voor welke gevallen altijd moeten worden nagecalculeerd. Als je dat gedaan hebt, vergeet dan niet om voor de nacalculatie de contributiemarge per uur te gebruiken en consequent te zijn in je nacalculatie. Het heeft geen zin om het af en toe te doen.

Hoe doe je een nacalculatie?

Voor een nacalculatie kun je de onderstaande stappen volgen:

 1. Verzamel alle relevante informatie over de kosten van de opdracht:
  Kosten voor arbeid, materiaal, apparatuur, gereedschap, vervoer, enzovoort.
 2. Vergelijk de werkelijke kosten met de oorspronkelijke begroting:
  Hier kun je zien of er verschillen zijn.
 3. Analyseer de verschillen om de redenen te achterhalen
  Wat is de reden dat de werkelijke kosten afwijken van de begroting?
 4. Stel een verslag op waarin begroting en werkelijke kosten worden vergeleken:
  Analyseer de verschillen en doe aanbevelingen over hoe de begroting in de toekomst beter kan worden gedaan.

Het is belangrijk om een nauwkeurig en actueel overzicht te hebben van alle tijdens de opdracht gemaakte kosten, omdat dit een nauwkeurige nacalculatie vergemakkelijkt.

Waarvoor kun je nacalculaties gebruiken?

Door nacalculatie te doen van alle of bepaalde gevallen, krijg je een veel beter overzicht van je zaken. Je zult je klanten nauwkeurigere en meer gedetailleerde offertes kunnen geven en je zult een veel betere contributiemarge per uur krijgen. Je krijgt ook een beter inzicht in de inkomsten van je bedrijf.

Wanneer de bank of andere belanghebbenden vragen stellen, kun je snel antwoorden welke zaken je het meeste geld opleveren. Je kunt dan proberen meer van dit soort goede deals binnen te halen. Door nacalculaties te doen kun je meer winst maken zonder je omzet of het aantal werknemers te hoeven verhogen. (Lees hier hoe je je omzet kunt verhogen)

Voordelen van nacalculaties voor je bedrijf

Het is belangrijk om nacalculaties van je opdrachten te doen, zodat je een nauwkeurig overzicht hebt van je financiën. Dankzij nacalculaties kun je de beste keuzes maken voor je bedrijf en plannen maken voor toekomstige zaken.

Nacalculaties kunnen je ook helpen om eventuele fouten of onregelmatigheden op te sporen en te corrigeren voordat ze tot grote problemen leiden.

Daarnaast kun je een beter inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Bovendien kan het je helpen de kerncompetenties – van jezelf of van je medewerkers – te identificeren. Zo kun je snel zien welke soorten opdrachten bijdragen aan het vergroten van de winst en het rendement van je bedrijf.

Deel de inhoud