Ordermanagement, tijdregistratie en het belang van gegevens

Person der sidder med en lommeregner og regner på en faktura

Haal het meeste uit je ordermanagementsysteem met betrouwbare gegevens

Veel vakbedrijven gebruiken systemen voor ordermanagement, tijdregistratie, facturatie en andere taken. Het is echter belangrijk om er rekening mee te houden dat de kwaliteit van de hierin verzamelde gegevens kan variëren. Dit is bijvoorbeeld heel belangrijk bij de beoordeling van het bedrijf. Veel beslissingen worden immers genomen op basis van de gegevens van de systemen.

Controleer je stamgegevens voor betrouwbare beslissingen

Om ervoor te zorgen dat de basis voor je beslissingen betrouwbaar is, kun je beginnen met het herzien van de “stamgegevens” in je systemen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar loontarieven, sociale premies, vakantiedagen, pensioenen, enzovoort. Zelfs kleine afwijkingen, zoals in de lonen, kunnen grote gevolgen hebben bij de beoordeling van het bedrijf. Een fout van bijvoorbeeld € 2 per werknemer in een bedrijf met 20.000 uur per jaar heeft namelijk een effect van € 40.000. Met andere woorden, men zal denken dat je ongeveer € 40.000 meer verdient dan in werkelijkheid, als het salaris in het systeem € 2 te laag is ingesteld.

 

Houd je contributiemarge in de gaten als je kosten veranderen

Het is ook belangrijk om je doel voor de contributiemarge per uur bij te houden. Veranderingen in overheadkosten, personeelsbestand, lonen en andere factoren kunnen namelijk de contributiemarge beïnvloeden. Als de contributiemarge verandert, moeten ook je offertes en nacalculaties worden aangepast, zodat je toch je gewenste contributiemarge kunt halen.

Contributiemarge gebruiken om lopend werk te berekenen

Tenslotte is het ook van belang het lopende werk te berekenen op basis van de contributiemarge per uur. Dit maakt het mogelijk de rentabiliteit van het uitgevoerde werk te berekenen aan de hand van de verwachte contributiemarge per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat op een order is geregistreerd. M.b.v. je ordermanagement systeem heb je een goede basis voor je besluitvorming. Hiermee is de kans veel groter dat je de juiste beslissingen neemt.

Deel de inhoud