Hoe gebruik ik de calculatie van een order als basis voor een factuur?

Bij het aanmaken van een order heb je mogelijkheid om aan te geven of er moet worden gefactureerd op basis van regie, calculatie of een vaste prijs. Dit doe je door de mogelijkheid die je wilt gebruiken te selecteren on Prijs en deadlines

Als je kiest om te factureren op basis van calculatie worden de calculatieregels aan de factuur toegevoegd. Als de calculatie er bijvoorbeeld zo uitziet:

Zal het onderdeel Prijs en deadlines er als volgt uitzien als er wordt gefactureerd op basis van calculatie:

Als je wilt gaan factureren en je het factuurconcept de eerste keer opent, zal je worden gevraagd wat je wilt factureren. Je kan kiezen of je het hele bedrag van de calculatie in rekening wilt brengen of een deelfactuur wilt maken.

Als je Eindfactuur kiest wordt er een factuur aangemaakt met alle regels van de calculatie:

 

Werk ze!