Meerwerk

Onder de rubriek facturatie zie je de facturen die aan de order zijn gekoppeld en kun je in de kolom herkomst zien of de factuur betrekking heeft op de hoofdorder of op een eventueel meerwerk.

Op het individuele meerwerk kun je onder het kopje ‘Facturatie’ ook de facturen zien die betrekking hebben op dit meerwerk.