Standaard audits op je kwaliteitsgarantiedocumenten

Wanneer je een nieuw kwaliteitsgarantiedocument toevoegt onder ‘Tandwie’ à ‘Administratie’ à ‘Kwaliteitsgarantiedocumenten’, kun je kiezen of er standaard audits worden uitgevoerd in verband met de kwaliteitsgarantie.

Als het normaal is dat audits worden uitgevoerd in verband met een opdracht, wordt het selectievakje automatisch aangevinkt, maar je kunt er altijd voor kiezen om dit te wijzigen en de audits aan te vinken.

Audits standaard instellen

Als je op een kwaliteitsgarantiedocument hebt aangegeven dat audits standaard moeten worden uitgevoerd, kun je dit altijd wijzigen onder je kwaliteitsgarantiedocumenten door onder acties op ‘Audits’ te klikken en ‘Audits moeten standaard worden uitgevoerd’ uit te vinken. Op dezelfde manier kun je er eenvoudig voor kiezen om audits standaard opnieuw te laten uitvoeren.

Als het daarentegen een concept voor kwaliteitsgarantie is, kan het worden gewijzigd door onder “actie” op de knop “Wijzigen” te drukken en het vervolgens te wijzigen in het selectievakje bovenaan het kwaliteitsgarantie zelf.

Voltooien van kwaliteitsgarantiedocumenten

Wanneer je een kwaliteitsgarantiedocument invult, kun je aanvinken of het voltooid is. Alle kwaliteitsgarantiedocumenten moeten worden gemarkeerd als voltooid voordat de order kan worden gesloten.

Ook kun je aanvinken of een audit moet worden uitgevoerd en de datum waarop deze audit is uitgevoerd.

Zie de status van kwaliteitsgarantiedocumenten op de werkbon

Als je eenmaal op de werkbon bent, heb je de mogelijkheid om te zien of je kwaliteitsgaranties zijn ingevuld en of ze geaudit zijn. Je kunt dit zien onder de sectie kwaliteitsgarantie zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Afronden en / of afsluiten van je order

Wanneer je je order of meerwerk afrondt en/of voltooit, ontvang je informatie over de status van je kwaliteitsgarantiedocumenten op zowel de order als het meerwerk.

Documenten die niet zijn gemarkeerd als voltooid

De kwaliteitsgarantiedocumenten die niet zijn gemarkeerd als voltooid, worden weergegeven in een tabel, waarin je de mogelijkheid hebt om te kiezen welke kwaliteitsgarantiedocumenten als voltooid moeten worden gemarkeerd.

Als je een resourcegebruiker bent en de bestelling of het extra werk wil voltooien, heb je niet de mogelijkheid om kwaliteitsgarantiedocumenten als voltooid te markeren, maar krijg je een melding dat er kwaliteitsgarantiedocumenten zijn die niet als voltooid zijn gemarkeerd en krijg je de gelegenheid om dit te accepteren en de order of het extra werk af te ronden.

BELANGRIJK: Wanneer je een order of meerwerk afrondt, is het optioneel of je de kwaliteitsgarantiedocumenten als voltooid wil markeren.

Wanneer je echter een bestelling of meerwerk voltooit, moeten alle kwaliteitsgarantiedocumenten zijn ingevuld om de order te voltooien.

Documenten waarbij audit niet is gemarkeerd als uitgevoerd

De kwaliteitsgarantiedocumenten die moeten worden geaudit en niet zijn gemarkeerd als uitgevoerd, worden weergegeven als een bericht dat moet worden geaccepteerd.

Documenten gemarkeerd als voltooid en documenten die audit vereisen en gemarkeerd als voltooid

Als alle kwaliteitsgarantiedocumenten als voltooid zijn gemarkeerd, ontvang je hierover informatie. Op dezelfde manier zal worden aangegeven dat alle kwaliteitsgarantiedocumenten die een audit vereisen, zijn gemarkeerd als voltooid.