Verbruiksoverzicht op een werkbon

Als een werkbon niet is aangemaakt op basis van een budget wordt het verbruiksoverzicht weergegeven. Dit geeft je de mogelijkheid lopend in de gaten te houden wat er op de werkbon wordt geregistreerd.

Omzet
De omzetdiagram geeft het gefactureerde bedrag weer in verhouding tot het bedrag dat naar verwachting zal worden gefactureerd. Het niet gefactureerde bedrag wordt berekend op basis van de regels op de factuurconcepten. Als je een lopende werkbon hebt waarop er verwachte inkomst ontbreekt kan dit zijn omdat er geen open conceptfactuur is.

Kosten
De kosten berekend op basis van de kosten die op de werkbon zijn geregistreerd en de kosten die in de calculatie zijn opgegeven. Als er geen calculatie is gemaakt worden de verwachte kosten niet weergegeven.

Gebruikte uren geeft het totale aantal geregistreerde uren op de werkbon weer, uren geeft het aantal uren weer dat in een calculatie is opgegeven. Het zelfde geldt voor materialen. “Afmaken” wordt berekend door uren en materialen te delen door het verbruikte aantal uren en materialen. Je kan het datum invoerveld gebruiken om de kosten tot een bepaalde datum weer te laten geven.

Als het verbruik het gecalculeerde bedrag overstijgt zal dit ook worden weergegeven.

Dekking
Geeft weer hoe veel dekking je hebt op een bepaalde datum.
Het diagram geeft alleen de inkomsten weer van goedgekeurde facturen, in tegenstelling tot het diagram boven aan de werkbon, wat zowel het gefactureerde en het bedrag dat naar verwachting zal worden gefactureerd weergeeft.