Wat wordt weergegeven op het ‘Overzicht’ tabblad?

Het tabblad Overzicht geeft je toegang tot alle offertes, orders, en werkbonnen. In het zoekveld kan je zoeken op diverse verschillende gegevens, bijvoorbeeld: klantnummer, adres, medewerker, kwaliteitsgarantie, en nog veel meer.

Offertes, orders en werkbonnen zijn verdeeld in de volgende onderdelen:

 • Offertes en concepten
 • Orderconcepten
  Hier worden alle offertes en orders weergegeven die nog niet zijn begonnen. De offertes kunnen nog concepten zijn die nog niet klaar zijn om naar de klant te worden gestuurd of offertes die klaar zijn om naar een klant gestuurd te worden. De offertes zullen met rood worden weergegeven als de vervaldatum of verwachte startdatum is overschreden. Als de klant de offerte accepteert keur je nogmaals goed, de offerte wordt dan omgezet naar een order en zal onder de rubriek Nieuwe geplaatst worden.
  Als je een order aanmaakt zal het concept ook hier worden weergegeven. Als je een conceptorder goedkeurt zal deze ook onder Nieuwe worden weergegeven. Je kan onder Bedrijfsinstellingen er voor kiezen om offertes en concepten in aparte rubrieken weer te laten geven.
 • Nieuwe
  Hier worden alle werkbonen voor goedgekeurde orders weergegeven. Onder de Bedrijfsinstellingen kan je kan je kiezen of een medewerker alle werkbonnen moet kunnen zien of alleen werkbonnen bij orders waartoe de medewerker is toegewezen. Zodra een order wordt gestart wordt deze verplaatst naar Lopende. De werkbon zal met rood worden weergegeven als het start- of eindtijdstip is overschreden. Wij raden je aan de werkbon te starten zodra de eerste medewerker richting de klant gaat.
 • Lopende
  Hier worden alle werkbonnen weergegeven die zijn gestart of zijn gemarkeerd als afwachten. De werkbon zal worden gemakrkeerd met rood als de einddatum ofe de “afwachten tot…” datum is overschreden. Zodra een werkbon i s afgerond wordt deze verplaatst naar Afgeronde ter beoordeling. Wij raden aan de werkbon af te ronden zodra de laatste medewerker bij de klant weg rijdt.
 • Afgeronde ter beoordeling
  Hier worden alle afgeronde werkbonnen weergegeven. Verzeker je ervan dat alle uitgaven op de werkbon zijn geregistreerd, zodat de contributiemarge correct wordt uitgerekend. Als de registraties op de werkbon zijn gecontroleerd kan deze worden afgesloten. Als de werkbon is afgesloten wordt deze verplaatst naar het Archief. Voor een afgesloten werkbon kan een eindfactuur worden gemaakt.
 • Archief
  Hier worden alle afgesloten of geweigerde/afgewezen werkbonnen en offertes weergegeven. Je kan hier altijd nog inzicht krijgen in werkbonnen, bijvoorbeeld in geval van reclamatie of iets dergelijks. Oude offertes kunnen ook worden heropend, mochten deze toch later weer relevant worden.

Om een offerte/order/werkbon weer te geven klik je op de regel.

Gegevens onder Overzicht

Hieronder wordt beschreven welke overige gegevens worden weergegeven onder Overzicht.

Nr.: Het ordernummer.

Status: De status van de klus: offerte, offerteconcept, orderconcept, Nieuw, lopend, vervallen, klaar gemeld of gearchiveerd.

Medewerker: Welke medewerker(s) aan de klus zijn toegewezen en wie de verantwoordelijke is.

Balans bijgewerkt: Geeft het tijdstip weer waarop de balans voor het laatst is bijgewerkt. Hierbij inbegrepen zijn uren- en materiaalregistraties en het tijdstip waarop de order is gefactureerd.

Niet gefactureerd: Nog niet gefactureerd bedrag voor de klus.

Acties: Welke mogelijkheden je hebt bijvoorbeeld: weergeven, goedkeuren, beginnen, afronden, order afsluiten, of heropenen.