Welke sneltoetsen kan ik gebruiken bij het registreren van materiaal?

Er zijn een aantal sneltoetsen die je kunt gebruiken bij het registreren van materiaal op werkbonnen en meerwerk.

Wisselen tussen kolommen (horizontaal verplaatsen)

Volgende sneltoetscombinaties laten je wisselen tussen bijvoorbeeld de ”Aantal” en ”Beschrijving” velden op een regel. Als je aan het einde van een regel bent, ga je naar de volgende regel in de richting waarin je je verplaatst.

Tab (naar rechts)
Shift + Tab (naar links)

Wisselen tussen regels (verticaal verplaatsen)

Je kan van regel naar regel verplaatsen in dezelfde kolom, bijvoorbeeld tussen “Aantal” in regel 1 en “Aantal” in regel 2.

Pijltje omhoog (naar boven verplaatsen)
Pijltje omlaag (naar beneden verplaatsen)

Regel selecteren / de checkbox op de regel aanvinken

Je kan een regel selecteren net als wanneer je op de regel klikt of deze aanvinkt.

Shift + Spatiebalk

Regels verwijderen

Je kan gemakkelijk één of meerdere regels verwijderen. Met één geselecteerde regel is dit net als op het afvalbakje klikken, als meerdere regels zijn geselecteerd is dit net als de geavanceerde functie: “Regels wissen”.

Ctrl + Delete

Meerdere regels selecteren

Er kunnen meerdere regels worden geselecteerd. Als je op een regel staat kan deze geselecteerd worden door gebruik van volgende sneltoetscombinatie. Als de regel niet geselecteerd is, wordt deze geselecteerd en andersom. Zolang de Shift-knop vastgehouden wordt terwijl er op de pijltjes toetsen wordt gedrukt wordt de volgende regel in die richting geselecteerd. Een selectie kan ook ongedaan worden gemaakt door de Shift-toets vast te houden en naar een geselecteerde regel te verplaatsen met de pijltjes-toets.

Shift + Pijltje omhoog (naar regel boven)
Shift + Pijltje omlaag (naar regel omlaag)

Als je gewend bent om met de pijltjes-toetsen in een tekstvak te navigeren, kan je dit nog steeds doen met behulp van de Hom en End-toetsen.

Werk ze!