Zo werk je met offertes en orders in de app

  • Hoe je vanuit een overzicht een offerte maakt
  • Hoe maak je een order aan vanuit het overzicht

Met offertes is het voor je bedrijf mogelijk om een ​​offerte voor een klant te maken met b.v. een vaste prijs die moet worden goedgekeurd voordat je de order aanmaakt. Je kunt op verschillende plekken in de Minuba app offertes aanmaken. Je leest hier over de verschillende mogelijkheden.

Maak offertes vanuit Overzicht

Klik op het plusteken rechtsonder en selecteer ‘Offerte’.

Aanbieding maken

Vervolgens moet je de gevraagde informatie voor de offerte invullen. Er zijn vier stappen bij het maken en de informatie is in principe hetzelfde als nodig is voor het maken van een order.

Stap 1: Klant selecteren

Eerst moet je kiezen naar welke klant de offerte gestuurd moet worden. Je kunt een bestaande klant kiezen of een nieuwe aanmaken. Je hebt de mogelijkheid om andere adressen te kiezen, bijvoorbeeld als het installatieadres afwijkt van het contactadres. Je kunt zien dat de klant meerdere adressen heeft gekoppeld aan twee grijze stippen die onder het adres verschijnen en je kunt tussen de adressen vegen. Als er een installatieadres op de klant staat, verschijnt dit altijd als eerste.

Aanbieding maken

Stap 2: Vul de informatie over de order in

Je dient hier minimaal het ordertype en een orderomschrijving te vermelden. Je kunt het PO-nummer of de klantreferentie van de klant invullen en, indien relevant, een taakbeschrijving. Je hebt ook de mogelijkheid om een ​​klantnotitie toe te voegen, dit doe je door op de “knop” naast ‘Klantnotitie toevoegen’ te klikken

Als je dat hebt gedaan, krijg je een tekstveld waar je de notitie kunt schrijven die op de klant wordt opgeslagen. Je kunt ook eerdere klantnotities zien, zodat je geen notitie maakt die al is ingevoerd. Je kunt de klantnotities gebruiken om algemene berichten over de klant te schrijven, zoals dat je eraan moet denken om de klant te bellen voordat je aankomt.

Stap 3: Specificeer prijs en eventuele deadlines

Hier kun je kiezen of de offerte op regie of met een vaste prijs moet worden gefactureerd, evenals een eventuele datum en tijd voor start en voltooien. Als je een offerte wil maken op basis van een calculatie, dan kan dit alleen in de webversie van Minuba.

Stap 4: Informatie naar de klant

Hier kies je hoe de offerte eruit moet zien als deze naar de klant wordt gestuurd. Je kunt kiezen uit je sjablonen, maar ook rechtstreeks in het tekstveld bewerken.

Wanneer je de relevante gegevens hebt ingevuld, kun je ervoor kiezen om de offerte direct goed te keuren of eerst op te slaan als concept en daarna de offerte goed te keuren.

Offerte accepteren

Als je op ‘Goedkeuren’ klikt, krijg je ook de mogelijkheid om de offerte naar de klant te sturen. Als je op ‘Conceptorderbevestiging weergeven’ klikt, wordt je concept geopend in een pdf-bestand, zodat je kunt zien hoe de offerte eruitziet voordat deze naar de klant wordt verzonden.

 

Conceptofferte opslaan

Je hebt ook de mogelijkheid om je concept offerte op te slaan en vervolgens te controleren of je de juiste informatie in het concept hebt ingevoerd. Als je op “Conceptorderbevestiging weergeven” klikt, wordt uw concept geopend in een pdf-bestand, zodat u kunt zien hoe het eruit ziet wanneer u het document naar de klant verzendt.

Om de offerte goed te keuren en eventueel naar de klant te sturen, klik je op de rode status dropdown. Wanneer de klant de offerte accepteert, kun je deze goedkeuren als een order en toegang krijgen tot de werkbon.

Maak een nieuwe order aan

Je begint door rechtsonder op het plusteken te klikken en ‘Order’ te selecteren.

Bestelling maken

Stap 1: Klant selecteren

Eerst moet je kiezen naar welke klant de order verzonden moet worden, je kunt een bestaande klant kiezen of een nieuwe aanmaken. Je hebt de mogelijkheid om andere adressen te kiezen, bijvoorbeeld als het installatieadres afwijkt van het contactadres. Je kunt zien dat de klant meerdere adressen heeft gekoppeld aan twee grijze stippen die onder het adres verschijnen en je kunt tussen de adressen vegen. Als er een installatieadres op de klant staat, verschijnt dit altijd als eerste.

Bestelling maken

Stap 2: Vul de informatie over de order in

Je dient hier minimaal het ordertype en een orderomschrijving te vermelden. Je hebt ook de mogelijkheid om een ​​klantnotitie toe te voegen, dit doe je door op de “knop” naast ‘Klantnotitie toevoegen’ te klikken

Als je dat hebt gedaan, krijg je een tekstveld. Hier kun je je klantnotitie schrijven. Dit wordt nu opgeslagen op de toekomstige klant. Tegelijkertijd kun je ook eerdere klantnotities bekijken.

Stap 3: Specificeer prijs en eventuele deadlines

Hier kun je kiezen of de order op regie of een vaste prijs moet worden gefactureerd en kun je een datum en tijd voor start en voltooiing opgeven. Wil je een order aanmaken op basis van een calculatie, dan kan dit alleen in de webversie van Minuba.

Stap 4: Informatie naar de klant

Hier kies je hoe de order eruit moet zien als deze naar de klant wordt verzonden. Je kunt kiezen tussen je sjablonen, maar ook rechtstreeks in het tekstveld bewerken.

Wanneer je de relevante informatie over de order hebt ingevuld, kun je ervoor kiezen om deze direct goed te keuren of als concept te beoordelen.

 

Order goedkeuren

Hier krijgt u de mogelijkheid om je order goed te keuren. Je kunt deze ook per e-mail naar de klant sturen. Als je op “Conceptorderbevestiging weergeven” klikt, wordt de order geopend in een pdf-bestand, zodat je kunt zien hoe het eruit ziet voordat je het document naar de klant verzendt.

Bekijk de concept order

Hier krijg je de mogelijkheid om de concept order te bekijken voordat je deze goedkeurt. Zo kun je eventueel nog correcties aanbrengen. Als je op “Conceptorderbevestiging weergeven” klikt, wordt de order geopend in een pdf-bestand, zodat je kunt zien hoe deze eruit ziet voordat je het document naar de klant verzendt. Wanneer je klaar bent om de order goed te keuren, doe je dit in het rode vervolgkeuzemenu.