Factureer beide op één factuur

Als je naast beide ‘Eindfactuur’ selecteert, worden alle materiaal- en tijdregistraties van zowel de hoofdorder als het meerwerk overgezet naar de concept factuur:

Hier kun je je standaardinstellingen voor het combineren van regels overschrijven en kiezen of de hoofdorder en het meerwerk gescheiden moeten worden op de factuur-pdf. Je kunt er ook voor kiezen om een ​​materiaalspecificatie bij te voegen als je een vaste prijs voor de order hebt.