Hoe kan meerdere adressen met hetzelfde type importeren voor mijn klanten?

Als je klanten hebt met bijvoorbeeld meerdere werkadressen, kan je de klantadresimport gebruiken om deze allemaal in één keer in te lezen.

Deze klanten moeten wel al aangemaakt zijn voor je de adressen kunt inlezen. Je kan hier lezen hoe je een klantenlijst importeert.

Om klantadressen te kunnen inlezen klik je op het Tandwiel, en kiest Klanten

Kies vervolgens Klantadressen importeren vanuit bestand (csv) onder de knop importeren/exporteren op de klantenlijstpagina.

Een pop-up schermpje komt tevoorschijn, waarmee je het bestand kan openen dat de klantadressen bevat. Het bestand moet in CSV-formaat zijn.

Op de klantadresimportpagina kan je aangeven welke gegevens elke kolom bevat. Klantnummer en adrestype zijn verplichte velden, voor alle andere velden kan je zelf bepalen of deze geïmporteerd moeten worden.

Je kan ervoor kiezen bovenaan een regel op te nemen in het CSV-bestand die aangeeft welke gegevens elke kolom bevat. Als je dit hebt gedaan kun je een vinkje zetten bij 1e rij zijn kolomtitels. Het systeem zal ook zelf aan de hand van de titels proberen het gegevenstype in te stellen.

Als je klaar bent met het instellen van de kolommen klik je op Opslaan en inlezen rechtsboven.

Als er geen fouten optreden bij het inlezen worden de adressen opgeslagen.

Mochten er wel fouten optreden, zal worden aangegeven welke regels fouten bevatten en  wat je moet doen met die regels. Je kan het bericht accepteren door nogmaals te drukken op Opslaan en inlezen, alle geldige klantadressen zullen dan worden opgeslagen. Je kan ook op Weigeren klikken, de adressen corrigeren in het CSV-bestand en nogmaals proberen te importeren.

Alle klantadressen worden opgeslagen onder de klanten die zijn aangegeven met het klantnummer.