Hoe registreer ik uren op een order?

U kunt uren registreren via de webapplicatie en de App.

 

Webapplicatie

U kunt uren registreren voor een order via “Mijn Plan”, “Mijn Tijd” en via de werkbon voor een order.

Onder de tabbladen “Mijn Tijd” en “Mijn Plan” een tijdsvak selecteren  in uw agenda om de geselecteerde tijd te registreren. U kunt op een tijdstip klikken of een klikken en slepen om een groter tijdvak te selecteren. Vul het venster dat geopend word met de gegevens die bij de registratie horen, zoals ordernummer. U slaat de registratie op door op “OK” te klikken.

U kan tijd registreren via een werkbon door te klikken op “Geregistreerde uren” onder “Snelkoppelingen” in het rechter menu. Vanaf hier is de manier van werken gelijk aan urenregistratie via “mijn plan” en “Mijn tijd”.

 

App

U kan tijd registreren voor een order via “Mijn tijd” of via de werkbon voor een bepaalde order.

Open “Mijn tijd” door op te drukken in de linker bovenhoek, kies daarna “Mijn tijd”. Kies eventueel een andere dag dan vandaag door op  te drukken en kies de gewenste dag. Kies vervolgens het tijdstip door op de agenda te drukken. Vervolgens vult u de relevante gegevens in voor de tijdsregistratie en kiest de order waar de tijdsregistratie betrekking op heeft. Druk op opslaan in de onderste linkerhoek op de registratie te op te slaan.

U kunt tijd registreren vanaf de werkbon door op  te drukken rechtsonder in uw scherm en vervolgens “Urenregistratie” te kiezen in het menu. Vul de relevante gegevens in en druk op “Opslaan” om de wijzigingen op te slaan.