Hoe verplaats ik uren- en materiaalregistraties van een werkbon naar een andere?

U kunt registraties van werkbonnen en extra werkzaamheden naar andere werkbonnen en extra werkzaamheden verplaatsen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u materiaal van een EDI factuur heeft ingelezen op de verkeerde werkbon, of als een medewerker uren op de verkeerde werkbon registreert.

Om uren of materiaal te verplaatsen gaat u naar de werkbon klikt op “Bewerken” bij “Materiaalregistratie” of “Geregistreerde uren”.

chrome_2017-06-07_11-34-24.png

U kunt nu regels selecteren door op ze te klikken, de geselecteerde regels worden dan donkerder. Als u in een tekstvak klikt word deze regel geselecteerd, eventueel andere geselecteerde regels worden losgelaten. Als u op een andere plaats op de regel klikt, bijvoorbeeld op een van de pijltjes of de lege plaats tussen de invoervelden word de regel geselecteerd zonder dat de overige geselecteerde regels worden losgelaten. Dit kunt u doen op zowel materiaal- als tijdsregistraties.

chrome_2017-06-07_11-34-53.png

Als er regels geselecteerd zijn verschijnt er een knop met de tekst “Verplaats regels naar werkbon”bij materiaalregistratie og geregistreerde uren.

chrome_2017-06-07_11-35-32.png

Als u op deze knop klikt, komt volgende dialoogvenster tevoorschijn. Deze kan ook geopend worden via het menu rechts van de materiaalregistratie, zonder dat u regels hoeft te selecteren. Het is aan te raden eerst de werkbon op te slaan voor u deze dialoog opent, omdat de werkbon moet worden her-ingelezen om de regels te verplaatsen.

chrome_2017-06-07_11-36-00.png

U moet minimaal een bestemming (werkbon) aangeven waar de regels naartoe moeten worden verplaatst. U kunt op naam of nummer zoeken door het veld in te vullen of op het pijltje te klikken om alle toegankelijke werkbonnen te tonen.

chrome_2017-06-07_11-37-16.png

U krijgt nu een aantal mogelijkheden om te kiezen welke soort regels u wilt verplaatsen. Standaard verplaatst Minuba alle gekozen regels, tenzij u het vinkje verwijdert. Daarnaast kan u kiezen alle niet gekoppelde materialen, alle niet gekoppelde uren en alle materialen die bij een EDI horen te verplaatsen (laatst genoemde als u een EDI kiest uit de lijst). U kunt meerdere mogelijkheden tegelijk kiezen, dan worden alle relevante regels verplaatst. U kunt bijvoorbeeld een paar handmatig gekozen tijdsregistraties samen met alle materialen verplaatsen. Als u gekoppelde materialen of uren wilt verplaatsen moeten deze eerst losgekoppeld worden.

chrome_2017-06-07_11-37-48.png

Alle relevante regels worden zodoende verplaatst naar de betreffende werkbon. Daarna word de Minuba werkbon her-ingelezen waar de regels van verwijderd zijn. Als uw bedrijfsinstellingen zijn ingesteld om tegenboekingen voor EDI regels te maken, zal de originele regel op het eerste werkblad vermeld blijven samen met de tegenboeking.

Als u niet-opgeslagen wijzigingen heeft op de werkbon kan u worden gevraagd of u zeker weet dat u de pagina wilt verversen, hetgeen de wijzigingen verloren doet gaan.

Als u naar de bestemming werkbon gaat zal u zien dat regels zijn verplaatst. De regels zijn mogelijk niet identiek, gezien klantspecifieke instellingen voor winst, uurprijzen en dergelijke nu van kracht zullen zijn. Tenzij de winst op een regel handmatig is gewijzigd zal de winst, verkoopprijs en totaalprijs veranderen in verhouding tot de nieuwe werkbon voor een klant, afdeling of iets dergelijks.

Op het onderstaande scherm kunt u zien dat het productnummer van een uur is veranderd van 8000 naar 8002, gezien een instelling van de klant op de nieuwe werkbon hiertussen dit doet wijzigen.

chrome_2017-06-07_11-38-31.png