Hoe hanteer ik materiaal voor tijdregistratie bij het importeren van materiaal?

Bij het importeren van materiaal kan je aangeven dat een materiaal gebruikt wordt voor tijdsregistratie.

Hoe importeer ik een materialenlijst?

Om een materialenlijst te kunnen importeren moet je over deze beschikken in een bestand in CSV-Formaat.

Het importeren zelf doe je als volgt:

  1. Klik op het Tandwiel in de rechterbovenhoek.
  2. Kies Administratie.
  3. Klik op Materialen.
  4. Klik op Importeren en kies Importeer Materialen.
  5. Kies het CSV-bestand.

Als je graag meer wilt weten over hoe je materiaal kan importeren, kan je meer informatie vinden in het volgende artikel:

Urenregistratie importeren

In de titelbalk kies je Urenreg. boven de kolom die aangeeft of er sprake is van een materiaal voor urenregistratie.
Een nieuw veld zal worden weergegeven naast Urenreg. In dit veld geef je aan welke waarde aangeeft dat er sprake is van een materiaal voor urenregistratie.
In dit geval geeft Ja aan dat dit een materiaal voor urenregistratie is, alle andere waarden geven aan dat dit niet het geval is.