Rapporten

Rapporten geven u gemakkelijk toegang tot cijfers van de orders voor uw bedrijf. Elk rapport helpt u een gedetailleerde uitdraai te maken. Dit kun bijvoorbeeld nuttig zijn als u bepaalde gegevens moet kunnen geven aan een boekhouder of een bestuur. Rapporten geven een telling voor orders in een periode, of tot een datum die u zelf aangeeft. U kunt zelf kiezen welke velden in uw rapport moeten worden opgenomen.

Niet afgesloten werkzaamheden

Het rapport met niet afgesloten werkzaamheden toont alle orders die (nog) niet zijn afgesloten zijn, of open facturen hebben die niet zijn goedgekeurd. Deze rapportage is handig als u wilt zien welke klussen zijn gestart maar niet afgerond zijn. U kunt dit ook gebruiken om de waarde van de lopende werkzaamheden te berekenen tot de gekozen datum. Onthoud wel altijd te controleren of alle uitgaven en inkomsten correct zijn geregistreerd en met uw boekhouder te praten.

Perioderapport

Het perioderapport geeft u de mogelijkheid een overzicht te krijgen van alle uitgaven en inkomsten in een gekozen periode. Als u alle gegevens wilt uitdraaien kunt u de periodevelden leeg laten. U kunt dit rapport gebruiken om een beeld te krijgen van hoe goed u bent in het uitbrengen van offertes, uw gross margin, facturering, enz.. Het perioderapport is handig voor uw maandelijkse- of kwartaalrapporten voor u zelf en een eventueel bestuur.

De verschillende velden in het rapport worden hieronder verklaard.

Beschrijving van velden in rapporten

De rapporten geven u de mogelijkheid om cijfers op te vragen voor orders. Hieronder worden de velden uitgelegd, zodat u kunt bepalen welke velden van belang zijn, als u uw rapport wilt aanpassen.

Naam Beschrijving Wordt berekend door
verkoopprijs Vaste prijs of prijs naar verbruik.
Geschatte prijs De geschatte prijs volgens de calculatie op de order.
Geschatte kosten De geschatte kosten van de calculatie op de order.
Tijdverbruik Het aantal geregistreerde uren op urenstaten.
Uurkosten Loonuitgaven voor de werkbon.
Materiaalkosten Kosten voor materiaal op de werkbon.
Totale kosten De totale kosten op de werkbon. Het totaal van urenkosten en materiaalkosten.
Uurverkoopwaarde De verkoopprijs van geregistreerde uren, zowel gefactureerde uren en niet gefactureerde uren. Exclusief extra werkzaamheden.
Materiaalverkoopwaarde Verkoopprijs van materiaal, zowel gefactureerd en niet gefactureerd. Exclusief extra werkzaamheden.
Extra werkzaamheden urenverkoopwaarde Verkoopprijs van geregistreerde uren van extra werkzaamheden, zowel gefactureerd en niet gefactureerd.
Extra werkzaamheden materiaalverkoopwaarde Verkoopprijs van geregistreerde materialen van extra werkzaamheden, zowel gefactureerd en niet gefactureerd.
Extra werkzaamheden vaste prijs Verkoopprijs van alle extra werkzaamheden met vaste prijs.
Extra werkzaamheden verbruik Verkoopprijs van alle extra werkzaamheden met verbruik als prijsbasis.
Gefactureerd bedrag Het totaal bedrag van alle goedgekeurde facturen op de werkbon.  
Geschatte gross margin Geschatte verdiensten voor een order. Verschil tussen Verkoopprijs of Geschatte prijs en Geschatte kosten
Feitelijke gross margin Wat u aan een order verdient. Verschil tussen Gefactureerd bedrag en Totale kosten
Feitelijke/gebudgetteerde uitgaven(%) Dit getal beschrijft hoe veel de feitelijke kosten afwijken van de geschatte kosten. Wordt berekend door de Totale kosten te delen door Geschatte kosten keer 100
Feitelijke/gebudgetteerde inkomsten(%) Dit getal beschrijft hoe veel de feitelijke inkomsten afwijken van de geschatte inkomsten. Wordt berekend door het Gefactureerde bedrag te delen door de Geschatte inkomst of Verkoopwaarde keer 100
Feitelijke gross margin (%) Beschrijft hoe veel u heeft verdient aan orders in procenten van verkoopprijs. 1 min Totale kosten gedeeld door Gefactureerd bedrag keer 100
Gebudgetteerde gross margin (%) Wat er wordt geschat wat u kunt verdienen aan een order in procenten. 1  Geschatte prijs gedeeld door Geschatte kosten keer 100

Op niet afgesloten werkzaamheden zijn er deze specifieke velden.

Naam Beschrijving Wordt berekend door
Verkoopwaarde Dit is de verkoopprijs van gebruikte uren en materialen. Totaal van Urenverkoopwaarde en
Materiaalverkoopwaarde
Procent voltooid (%) Een schatting van tot in hoe verre een klus is voltooid in procenten. Berekend de Verkoopwaarde te delen door Offerteprijs keer 100
Niet gefactureerde verkoopwaarde De waarde van niet gefactureerd werk. Verkoopwaarde min Gefactureerd bedrag

Of bij vaste prijs: % voltooid keer offerteprijs min Gefactureerd bedrag