Administratie

Onder Administratie beheert u de instellingen van Minuba. Hier kunt u Minuba aanpassen aan uw behoeftes door het maken van sjablonen, het activeren van integraties, aan- en uitzetten van modules, enz.