Winst op materiaalregels instellen

In dit artikel wordt behandeld hoe je winst op materiaalregistratieregels instelt.

Ga naar Materiaalregistratie op en werkbon of meerwerk. Selecteer de regels waarop een bepaald winstpercentage op moet worden ingesteld, dit kan je bijvoorbeeld doen door vinkjes voor de betreffende regels te zetten.
Klik vervolgens op het “hamburger menu” in de rechterbovenhoek, hier heb je een aantal mogelijkheden, onder andere de optie die wij willen gaan gebruiken: Stel winst in op regels

Een pop-up venstertje wordt geopend waar je een winstpercentage kan aangeven. Je kan zelf kiezen of dit op alle regels, of alleen op geselecteerde regels toegepast moet worden.
Als je een (aantal) regels had geselecteerd zal standaard Gekozen regels  geselecteerd zijn.

Tot slot kan je kiezen of de winst moet worden berekend op basis van kostprijs of lijstprijs, oftewel of er rekening moet worden gehouden met je eigen korting bij de groothandel.

Lees ook:

Werk ze!