Zo kun je jezelf indekken tegen prijsstijgingen bij het berekenen van offertes

Sikrer dig mod prisstigninger på byggematerialer

Zijn prijsstijgingen van bouwmaterialen van invloed op je offertes?

Offertes zijn een belangrijk onderdeel van je bedrijfsstrategie omdat ze van invloed zijn op de omzet en de financiën van je bedrijf. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met mogelijke prijsstijgingen als deze niet reeds in de prijs van je offerte zijn opgenomen. Dit vereist onder meer dat je precies weet wat je contributiemarge per uur is.

Om je bij het berekenen van offertes in te dekken tegen prijsstijgingen is het nodig om:

 • Het niveau van de contributiemarge per uur in je bedrijf te kennen.
 • Bij het uitbrengen van offertes consequent gebruik te maken van de contributiemarge per uur.
 • De contributiemarge per uur te gebruiken bij het controleren van facturen.
 • De klant een korte acceptatietermijn voor offertes te geven, zodat je prijsaanpassingen kunt doorvoeren in geval van stijgingen van materiaalprijzen.

Door je aan deze 4 punten te houden, kun je voorkomen dat je verkeerde offertes uitbrengt.

Wat is een contributiemarge?

De contributiemarge is het bedrag dat overblijft nadat je de kosten voor het vervaardigen van een product of het verlenen van een dienst hebt afgetrokken van de totale verkoop.

De contributiemarge geeft aan hoeveel elk verkocht product of verleende dienst bijdraagt aan het dekken van de kosten en het maken van winst.

Voordelen van het berekenen van de contributiemarge

Een voordeel van het berekenen van offertes op basis van de contributiemarge per uur is dat je in ieder geval je vaste kosten dekt. Je bent dan minder gevoelig voor prijsstijgingen van materialen enz.

Wat de contributiemarge per uur moet zijn, kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Maar het cijfer moet zo zijn dat je er geld mee verdient. Een typische contributiemarge per uur is 300 DKK, maar dit moet specifiek voor jouw bedrijf worden berekend. Onder andere het niveau van de vaste kosten zal van invloed zijn op de doelstelling en de streefcijfers voor ieder afzonderlijk bedrijf.

Als je weet wat de beoogde contributiemarge per uur in je bedrijf zou moeten zijn, levert dit meerdere voordelen op:

 1. Ten eerste weet je dat als je een offerte uitbrengt die aan je doel voldoet, je je begroting haalt als het project volgens plan verloopt.
 2. Ten tweede heb je een heel duidelijke doelstelling waarvan je weet dat je die moet halen, bijvoorbeeld 300 aan contributiemarge per uur, om binnen de begroting te blijven.

Met dergelijke richtlijnen in je dagelijkse werk zul je gemakkelijker “NEE BEDANKT!” kunnen zeggen tegen opdrachten en zul je meer geld verdienen.

Het berekenen van je contributiemarge levert je bovendien deze 5 voordelen op:

 1. Je krijgt inzicht in de financiën van je bedrijf
  De berekening van de contributiemarge geeft een duidelijker beeld van de financiële prestaties van je bedrijf en hoeveel elke opdracht bijdraagt aan het dekken van de vaste kosten en aan de winst.
 2. Je besluitvorming wordt beter
  Door de contributiemarge te kennen, kun je weloverwogen beslissingen nemen over soorten opdrachten, prijzen en kosten.
 3. Er komt meer focus op de kosten van je bedrijf
  Het berekenen van de contributiemarge geeft je bedrijf een stimulans om onnodige kosten te verlagen om de winst te verhogen.
 4. De productiviteit wordt beter:
  Door te focussen op taken met een hoge contributiemarge kunnen bedrijven hun productiviteit en efficiëntie verhogen.
 5. De winst wordt groter
  Door de contributiemarge te verhogen kan het bedrijf zijn winst vergroten, terwijl het verkoopvolume hetzelfde kan blijven.

Het kan nodig zijn om de doelstelling (je bedrijfscijfers) aan te passen als er veranderingen zijn in het aantal werknemers, of als de vaste kosten veranderen, enz.

Hoe houd je rekening met prijsstijgingen in de sector?

Om het risico van prijsstijgingen nadat je een offerte hebt uitgebracht zo klein mogelijk te houden, kun je de klant een korte termijn geven om op de offerte in te gaan. Je kunt ook een voorbehoud maken voor prijsstijgingen van bouwmaterialen, zodat deze aan de klant kunnen worden doorberekend. Bovendien kun je in de offerte een clausule opnemen dat de prijs zal stijgen als de materialen duurder worden.

Veel plezier bij het werk!

Deel de inhoud